Anna DrotzDigitaliseringsdirektör, Norrköpings Kommun

    Anna är Digitaliseringsdirektör på Norrköpings kommun, chef över IT- och digitalseringsavdelningen och har ansvaret för IT- och informationssäkerhet. Anna har drygt 20 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling i privat- och offentlig sektor. Hon leder nu Norrköpings digitaliseringsresa där de kommunala verksamheterna ska dra nytta av teknikens möjligheter för att möta de stora utmaningarna och leverera tjänster till kommunens invånare, näringsliv och besökare. Hennes gedigna erfarenhet av ledarskap, krishantering och agilt förhållningssätt till utmaningar kom väl till pass när kommunen i slutet av förra året utsattes för en cyberattack.

    Niklas Palmqvist