Agenda

Programmet presenteras löpande

 • Anna Collin
  Anna Collin

09:00 IFI hälsar välkommen till Hot och Säkerhet 2022

Anna Collin
IFI

Moderator Elin Richarz, Senior Advisor, Murphy Solution inleder konferensen

Keynote

Cyberbrottslighet och motståndskraft 2023

 • Hur ser nuläget ut baserat på allt Truesecs IR-team har sett och erfarit under de senaste 12 månaderna?
 • Hur utvecklas cyberbrottsligheten som bransch och vad kräver detta av våra digitaliserade verksamheter?
 • Vilka är de mest populära angreppssätten och vad behöver fokuseras på för att kunna möta den digitala hotbilden som riktas mot våra verksamheter?

Mats Hultgren, Director of Operations – Incident Response, Truesec

Kommunicera cyberhot och risker med ledningsgrupp och styrelse

 • Hur får vi upp medvetandenivån hos ledningsgruppen och synliggör hoten vi står inför?
 • Tydlig kommunikation för att visa på risker och sannolikhet att drabbas på ett förståeligt sätt
 • Hur förmedla säkerhetsarbetet till en icke-teknisk ledning?
 • DORA:s krav rörande ledning & styrelse

Erik Blomberg, CSO, Handelsbanken

Höjd IT-säkerhet när omvärlden förändras i allt snabbare takt

 • Hur anpassar vi oss till en föränderlig hotbild?
 • Behövs breda initiativ eller spetsiga insatser för att höja säkerheten?
 • Praktiska erfarenheter av Skandias arbete

Magnus Alexandersson, koncernsäkerhetschef, Skandia 

Cyberattack från ransomwaregrupp – ta del av erfarenheter från Borgholm och Mörbylångas kommuner

 • Angreppet – hur tog sig hackarna in, vad gjorde de och hur upptäcktes de?
 • Hur stoppades angreppet? – arbetssätt, krishantering och kartläggning av skador
 • Lärdomar från angreppet – vilka svagheter har identifierats och hur anpassas arbetssätt framåt?
 • Q&A – ställ dina frågor och diskutera för att dra lärdomar framåt

Niklas Palmquist, IT-chef, Ölands Kommunförbund

För 100 kr kan jag köpa åtkomst till ditt digitala liv

 • Hur använder hotaktörer så kallade information-stealers för att stjäla och sälja identiteter, inloggningsuppgifter och annan digital information?
 • Genomgång av exempel på kriminella marknadsplatser där sådan här information säljs.
 • Öka din förståelse för hur de här skadliga programmen sprids, och vad du kan göra för att både förhindra och reducera konsekvenserna av dessa skadliga program

Christoffer Strömblad, Threat Intelligence Analyst, Truesec

IFI reserverar sig för programändringar

10:45 - Förmiddagspaus

12:20 - Lunch

16:30 - Konferensen sammanfattas

16:40 - Konferensen avslutas

15:45 - Kort paus