Hot & Säkerhet 2021 – programmet presenteras löpande

Välkommen och inledning av moderator

Anna-Maria Rosenberg vd, IFI

Dagens hotbild förutsätter moderna skydd – Angriparna blir bara smartare och effektivare, kan ni säga detsamma om ert cyberförsvar?

 • Vilka hot är det organisationer och företag behöver förhålla sig till idag?
 • Har ni det som krävs för att överleva ett cyberangrepp?
 • Liten tuva fäller ofta stora lass – förstår era medarbetare deras ansvar i ert cyberskydd?

Mats Hultgren, VP Cyber Strategies, Truesec 

Frågestund och talarbyte

Säkerhetsskyddsreglering, informationssäkerhet, NIS-direktivet och GDPR – så spelar de regulatoriska bitarna in

 • Vilka är lagarna och regelverken du måste ha koll på?
 • Nyheter och senaste utvecklingen i regelverken som påverkar cybersäkerhet

Ranja Bunni,  Senior Legal Counsel, Knowit

Frågestund och talarbyte
 • Kent Illemann IT, Information security & IT-security Architect, Assurance & Consulting, Illemann Konsult

Förebyggande arbete för att öka IT-säkerheten – vad kan verksamheter göra för att ligga steget före?

 • Tekniska sårbarheter – Var finns de och hur dyker de upp
 • Arbeta effektivt för att undvika framtida problem och incidenter
 • Så arbetar du proaktivt istället för reaktivt
 • Vad krävs för att skydda verksamheten från intrång, virus och sårbarheter?

Kent Illemann, Security & IT-Security Architect, Assureance & Consulting, Illemann Konsult AB

Frågestund och talarbyte

Kontinuerligt IT-säkerhetsarbete för att öka driftsäkerhet och kundernas säkerhet

 • Vilka hotbilder behöver SJ förhålla sig till?
 • Incidenter och motåtgärder – så arbetar vi för att minska inströmning av oönskad trafik
 • Tvåfaktorsautentisering för att höja säkerheten både för kunder och verksamhet

Willy Stjernudde, Head of Information and IT-security, SJ

Frågestund och talarbyte

Raising Security awareness within the whole organisation  

 • Security programs – what is the main focus areas for raising awareness to an adequate level 
 • Phishing simulations and paid hackers – practical examples of activities  
 • How to make cybersecurity a priority for the entire organisation 

Knarik AvetisyanSecurity Awareness & Compliance Specialist, Schibsted 

Frågestund och talarbyte

IFI reserverar sig från programändringar