Hot & Säkerhet 2021

09:00 Välkommen och inledning av moderator

Anna-Maria Rosenberg vd, IFI

09:10 Dagens hotbild förutsätter moderna skydd – Angriparna blir bara smartare och effektivare, kan ni säga detsamma om ert cyberförsvar?

 • Vilka hot är det organisationer och företag behöver förhålla sig till idag?
 • Har ni det som krävs för att överleva ett cyberangrepp?
 • Liten tuva fäller ofta stora lass – förstår era medarbetare deras ansvar i ert cyberskydd?

Mats Hultgren, VP Cyber Strategies, Truesec 

09:55 Kort paus för talarbyte

10:05 Säkerhetsskyddsreglering, informationssäkerhet, NIS-direktivet och GDPR – så spelar de regulatoriska bitarna in

 • Vilka är lagarna och regelverken du måste ha koll på?
 • Nyheter och senaste utvecklingen i regelverken som påverkar cybersäkerhet

Ranja Bunni,  Senior Legal Counsel, Knowit

10:50 Förmiddagspaus
 • Kent Illemann IT, Information security & IT-security Architect, Assurance & Consulting, Illemann Konsult

11:15 Förebyggande arbete för att öka IT-säkerheten – vad kan verksamheter göra för att ligga steget före?

 • Tekniska sårbarheter – Var finns de och hur dyker de upp
 • Arbeta effektivt för att undvika framtida problem och incidenter
 • Så arbetar du proaktivt istället för reaktivt
 • Vad krävs för att skydda verksamheten från intrång, virus och sårbarheter?

Kent Illemann, Security & IT-Security Architect, Assurance & Consulting, Illemann Konsult AB

12:00 Lunch

13:00 Kontinuerligt IT-säkerhetsarbete för att öka driftsäkerhet och kundernas säkerhet

 • Vilka hotbilder behöver SJ förhålla sig till?
 • Incidenter och motåtgärder – så arbetar vi för att minska inströmning av oönskad trafik
 • Tvåfaktorsautentisering för att höja säkerheten både för kunder och verksamhet

Willy Stjernudde, Head of Information and IT-security, SJ

13:35 Kort paus för talarbyte

13:45 När angreppet är ett faktum – så agerar du om du drabbas av en attack!

 • De olika faserna för att hantera ett angrepp: Information gathering, forensics,  containment, Eradication, Recovery och Post Incident Review
 • Hur hänger faserna ihop och vilket beroende finns mellan respektive fas handlingsplan?
 • Hur kan man förbereda sig för en skarp situation?  Från planer, ansvar och mandat till avtal och teknik!

Annika Hedlund, Senior Architect, Truesec

14:30 Eftermiddagspaus

14:50 Raising Security awareness within the whole organisation  

 • Security programs – what is the main focus areas for raising awareness to an adequate level 
 • Phishing simulations and paid hackers – practical examples of activities  
 • How to make cybersecurity a priority for the entire organisation 

Knarik AvetisyanSecurity Awareness & Compliance Specialist, Schibsted 

15:25 Kort paus för talarbyte

15:30 I huvudet på en etisk hackare – historik, tillvägagångssätt, kultur och syfte

 • Etisk hackning i praktiken – tillvägagångssätt och syfte
 • Hur har branschen förändrats över tid till den professionella och organiserade verksamhet det är idag?
 • Drivkrafter för etiska hackare – utmana sig själv, vässa kunskaper i ny teknik och ekonomi

Johan Edholm, medgrundare, Detectify

16:10 Konferensen sammanfattas och diskuteras av Anna-Maria Rosenberg och Mats Hultgren

16:30 Konferensen avslutas

IFI reserverar sig från programändringar