Effektivt och framgångsrikt information- och cybersäkerhetsarbete – lyssna till bland andra Svenska Spel, ICA och Örebro kommun!

Lyssna till både expertföreläsningar och ta del av ett flertal högaktuella praktikfall! Du får såväl inspiration som konkret kunskap kring hur du skapar en mer effektiv och sammanhållen cyber- informations- och molnsäkerhet som hjälper dig och din organisation att ta säkerhetsarbetet till nästa nivå.

Vår verksamhet är mer sårbar än vi många gånger vet om och vi utsätts ständigt för risker som uppstår på grund av såväl tekniska brister, juridiska svårigheter som mänskliga svagheter – eller en kombination av dessa.

En allt större andel av svenska företag och organisationer uppger att de har blivit utsatta för allvarliga hot och cyberattacker de senaste åren och de direkta kostnaderna för dessa ökar ständigt. Även regelverken avseende säkerhet är fler och mer komplicerade än någonsin.

Samtidigt som vi måste öka vår säkerhet ställs också allt högre krav på att vi ska vara agila, flexibla och innovativa. Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen innebär många fördelar och möjligheter. Det handlar om att klara av att göra både och. Att skapa värde och verksamhetsnytta och samtidigt bedriva ett effektivt och framgångsrikt säkerhetsarbete.

Ur innehållet:

  • Vi är hackade – trender och utveckling gällande cyberhot och attacker
  • GDPR 2.0 och samverkan internt för att säkra regelefterlevnad
  • Ta informationssäkerhetsarbetet till nästa nivå – med tydlig styrning, roller och ansvar
  • Säkerhetsstrategi som skapar värde och verksamhetsnytta
  • Detta kännetecknar en god informationssäkerhetskultur och så uppnår vi den
  • Molnsäkerhet – möjligheter och risker
  • Så jobbar vi molnbaserat och säkert med känslig information
  • Privacy och Security by Design – så gör vi det lätt att göra rätt
  • Process Automation (RPA), 5G, Artificiell Intelligens (AI) & IoT

Praktisk information

14 maj 2020
9.00-17.00
Registreringen öppnar 8.30
och konferensen avslutas med ett mingel

Clarion Hotel Sign, Stockholm

Super early bird 28/2: 5950 kr
Early bird 3/4: 6450 kr
Ord. pris: 7450 kr
Grupprabatt: Gå 3 betala för 2
(Gäller endast på ord. pris)

Anmäl dig här!

Lyssna till bland andra