Hot & Säkerhet 2020 blir digital!

De senaste veckorna har förutsättningarna för att genomföra evenemang ändrats snabbt, men vi anpassar oss efter läget och med hälsan och säkerhet i fokus ställer vi om och kör hela konferensen digitalt! Från en studio i toppklass kommer talarna att leverera samma kvalitativa innehåll och genom digitala verktyg ger vi möjlighet till interaktivitet.

I dessa svåra tider är det viktigare än någonsin att vi håller igång Sverige. Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig. Varmt välkomna!

Så skapar du ett sammanhållet informations- och cybersäkerhetsarbete i den digitala transformationen – ta del av praktikfall och expertföreläsningar!

Lyssna till både expertföreläsningar och ta del av ett flertal högaktuella praktikfall! Du får såväl inspiration som konkret kunskap kring hur du skapar en mer effektiv och sammanhållen cyber- informations- och molnsäkerhet som hjälper dig och din organisation att ta säkerhetsarbetet till nästa nivå.

Vår verksamhet är mer sårbar än vi många gånger vet om och vi utsätts ständigt för risker som uppstår på grund av såväl tekniska brister, juridiska svårigheter som mänskliga svagheter – eller en kombination av dessa.

Samtidigt som vi måste öka vår säkerhet ställs också allt högre krav på att vi ska vara agila, flexibla och innovativa. Även på säkerhetssidan. Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen innebär många fördelar och möjligheter. Det handlar om att klara av att göra både och. Att skapa värde och verksamhetsnytta och samtidigt bedriva ett effektivt och framgångsrikt säkerhetsarbete.

Ur innehållet:

  • Informationssäkerhet 2020 – så tar du arbetet till nästa nivå
  • Effektivisera och förbättra styrning, roller och ansvar
  • Trender och utveckling gällande cyberhot och attacker som riskerar skada vår verksamhet
  • Säkerhet som skapar värde och verksamhetsnytta
  • GDPR 2.0 och samverkan internt för att säkra regelefterlevnad
  • Jobba molnbaserat och säkert med känslig information
  • Så skapas god informationssäkerhetskultur och hög medvetenhet i din organisation
  • Privacy och Security by Design – så gör vi det lätt att göra rätt

Praktisk information

14 maj 2020
8.45-16.30

 Digitalt via livestreaming

Online-pris: 5950 kr
Ord. pris: 7450 kr
Grupprabatt: Gå 3 betala för 2
(Gäller endast på ord. pris)

Anmäl dig här!

Lyssna till bland andra