SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor. Föreningen har cirka 600 medlemmar.