SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor. Föreningen har cirka 600 medlemmar.

IFI erbjuder Sig Securitys medlemmar 20 % rabatt på Hot & Säkerhet 2020. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden. För att ta del av erbjudandet behöver du en rabattkod och den hittar du när du loggar in på Sig Securitys medlemssida. Läs mer om Sig Security.