Sara Israelssonsäkerhetshandläggare, Länsstyrelsernas IT-avdelning

    Sara har över 20 års erfarenhet från IT-verksamhet inom offentlig sektor som exempelvis IT-säkerhetsansvarig, informationssäkerhetssamordnare och systemansvarig. Idag arbetar hon på Säkerhetsenheten på Länsstyrelsernas IT-avdelning med bland annat säkerhet för information ur tillgänglighetsperspektivet, ökad medvetenhet om konsekvenser av cyberangrepp och behov av plan B samt att stärka IT-avdelningens ordinarie processer för incident-, krislednings- samt katastrofåterställningsförmåga.