Niklas PalmquistIT-chef, Ölands Kommunalförbund

    Niklas har arbetet inom IT på Öland sedan 1996 och har sedan 2012 varit IT-chef. Niklas har en examen inom Datateknik från Linköpings Universitet från 2002. Intresset har flyttats från programmering till verksamhetsutveckling och automatiseringar. Niklas har i sin roll ansvaret för IT-säkerheten i de båda Ölandskommunerna.