Christoffer StrömbladThreat Intelligence Analyst, Truesec

    Christoffer Strömblad har i över 20 år arbetat med cybersäkerhet både nationellt och internationellt i Europa. Idag studerar och följer han cyberangrepp för att på nära håll kunna förstå vad hotaktörer är ute efter, hur dom gör, vilka dom angriper och varför. Detta omsätter han till underrättelser för att hjälpa företag att bättre förstå hur riktiga angrepp kan förebyggas och förhindras. Utöver detta föreläser, undervisar och skriver han också om cybersäkerhet både privat och professionellt.

    Niklas Palmqvist