Magnus Alexanderssonkoncernsäkerhetschef, Skandia

    Magnus Alexandersson har sedan tidigt 2000-tal verkat i någon form inom finans- och försäkringsbranschen. Han har haft roller inom projektledning, systemimplementation, som managementkonsult, IT-revisor och IT-compliance som ger honom en bred erfarenhet att luta sig mot. Sedan 2017 är han Koncernsäkerhetschef på Skandia med all digital säkerhet inom sitt ansvarsområde.