Mats HultgrenVP Cyber Strategies, Truesec

    Mats Hultgren är en av Sveriges mest erfarna och uppskattade strategiska experter på cybersäkerhet. Han har arbetat i IT-branschen i över 20 år och växte praktiskt upp bland datorer. Idag är han en känd expert inom såväl strategisk, taktisk som praktisk cybersäkerhet och vp för cyberstrategier på Truesec.

    På Truesec kombinerar Mats praktiskt säkerhets- och incidentarbete med strategiskt och taktiskt säkerhetsarbete. Mats arbetar ofta nära ledningsgrupper för att hjälpa företag att uppnå en säker digital transformation och se till att organisationer klarar av att möta de växande kraven på cybersäkerhet.

    Mats är också en populär och flitigt anlitad lärare och föreläsare, inte minst är han uppskattad för sin förmåga att tolka och förklara komplexa problem och lösningar på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå.