Mats HultgrenDirector of Operations – Incident Response, Truesec

    Mats Hultgren är Director of Operations för Truesecs incidentresponsenhet och har hjälpt många verksamheter igenom den största kris de någonsin stått inför. Truesec hanterar merparten av alla de incidenter som står att läsa om i tidningarna, men även de som allmänheten aldrig får veta om. Han är erkänd expert inom förmågorna Protect, Detect och Respond och hans omfattande erfarenhet inom incidentrespons gör honom till en av Europas mest kunniga experter på ämnet.

    Mats är också en populär och flitigt anlitad lärare och föreläsare, inte minst är han uppskattad för sin förmåga att tolka och förklara komplexa problem och lösningar på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå