Willy StjernuddeHead of Information and IT-security, SJ

    Willy Stjernudde 61 år gammal med över 40 år inom IT. Han har en bred erfarenhet från i stort alla områden inom IT både från leverantörs och kundsidan i de flesta roller från support till VD. Willy har jobbat i 13 år med SJ, de senaste 10 åren som anställd som i roller som bl.a. driftschef. Sedan 2018 är han IT-säkerhetschef och sedan årsskiftet 2021 har även Informationssäkerhet, dataskyddsombud GDPR/DPO och NIS lagts till ansvarsområdet  Har just slutfört ett 2 årigt projekt som internt kallas för Nivåhöjning IT säkerhet. Med fakta från 3 olika revisioner har tydliga förflyttningar genomförts. Allt IT-säkerhetsarbete drivs med fokus på användbarhet och att tillsammans med verksamheten möjliggöra digitaliseringsresan. SJ ska bli ett att Sveriges mest digitala företag. Cybersäkerheten på SJ har gått från öar av förmågor till ett best practice tänk utifrån SANS 20 och nu vidare in i 2022 mot ett än mer systematiskt riskbaserat arbetssätt. Detta för att på bästa sätt stödja den fortsatta digitaliseringen och förflyttningen till Agilt arbetssätt samt regulatoriska krav