Tobias Ander CISO, Örebro Kommun

    Tobias har 15 års erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet som bland annat fått pris för sina insatser som CISO på Transportstyrelsen, sedan maj 2018 hittar ni honom som CISO på Örebro kommun. Han är även samordnare för det kommunala informationssäkerhetsnätverket KIS.