Ranja BunniSenior Legal Counsel, Knowit

    Ranja Bunni är en senior dataskyddsjurist hos Knowit. Hon har lång erfarenhet från bland annat Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det vill säga före detta Datainspektionen. Där har hon arbetat i nästan 6 år som jurist. Innan dess har hon arbetat på ett flertal andra myndigheter och även fullgjort notarietjänstgöringen vid domstol. På IMY har Ranja jobbat väldigt brett och haft varierande arbetsuppgifter; hon har bland annat arbetat med tillsyn, juridisk rådgivning, hantering av förhandssamråd och konsekvensbedömningar samt remisshantering. Ranja har även jobbat med samverkan med andra myndigheter, processat vid domstol, utbildat väldigt mycket inom dataskyddsområdet samt representerat IMY i media. Inom dataskyddsområdet har Ranja idag bl. a. stor erfarenhet av e-förvaltning, informationssäkerhet samt relationen mellan dataskyddsförordningen och nationell lagstiftning.