Mats HellmanCISO, Gunnebo

    Mats arbetar sedan december 2020 för Gunnebo AB där han ansvarar för koncernens cyber och informationssäkerhetsprogram. Gunnebo AB är en svensk säkerhetskoncern med egna bolag i 28 länder och närvaro på ytterligare 100 marknader. Gunnebo tillhandahåller säkerhetsprodukter och lösningar till banker, detaljhandel, anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd samt till verksamheter i behov av säker förvaring. Mats fokusområden är cybersäkerhet och IT-infrastruktur. Under det senaste decenniet har Mats arbetat intensivt med att hjälpa bolag och organisationer som varit utsatta för eller som är mitt i en pågående cyberattack.