Kent IllemannIT, Information security & IT-security Architect, Assurance & Consulting, Illemann Konsult

    Kent Illemann har arbetat brett inom olika delar av IT i cirka 30 år, de senaste 10 åren med huvudfokus på IT & Informationssäkerhet. Idag arbetar Kent som konsult inom säkerhetsområdet och har hjälpt kunder och företag som bland andra Trygg Hansa, Ericsson, Com Hem, Tieto och Sandvik att effektivisera och utveckla sin IT-och informationssäkerhet. Kent arbetar även som lärare och föreläsare inom området och sitter i styrelsen för SIG Security.