Erik BlombergCSO, Handelsbanken

    Erik brinner för att skapa ett helhetsperspektiv rörande säkerhet med särskilt fokus på threat intelligence, säkerhet som en möjliggörare för affären samt styrning- och riskhantering. Erik har en examen från KTH i slutet på 80-talet och har sedan dess arbetat drygt 30 år inom IT. De sex första åren jobbade som konsult på Cap Gemini innan han började på Handelsbanken. På Handelsbanken har Erik under åren haft en mängd olika chefspositioner, övervägande delen i ansvarsroller rörande IT-leverans till bankens internationella verksamheter. Erik utsågs 2016 till CISO med ansvar för Information-s & IT-säkerhet. 2020 utökades ansvarsområdet med riskhantering inom koncernens IT-avdelning, kontinuitetshantering för hela koncernen och ett samlat ansvar för alla säkerhetsfunktioner – med detta utnämndes Erik till CSO.